Heterochat

Jenže tohle není problém encyklopedie, a nemělo by to proto být v encyklopedii nikdy používáno jako argument. 2007 (UTC)Výše uvedená diskuse je uchovávána jako archiv hlasování. Případné další debaty patří na příslušnou stránku (na diskusní stránku článku, pokud byl ponechán, na stránku Wikipedie: Pod lípou, pokud byl smazán).Encyklopedie má odrážet vědění (a vědomí) lidstva, formulované v příslušném jazyce. 2007 (UTC) to ano, ale encyklopedie by měla zavádět nové české pojmy (čili suplovat jezykovedný ústav) velice opatrně. Článek není významný podle pravidel Wikipedie a není podle nich v současné podobě ověřitelný. 2007 (UTC) To je problém spjatý s nemožností definovat hranice vlastního výzkumu. 2007 (UTC)No, ještě bych to (coby inkluzionista) nevzdával. 2007 (UTC)Citát z jednoho blogu: Ale abych jenom nepyskoval, Nyx je mi zatím celkem sympatický, gaychat-level je tu sice relativně vysoký, ale proti tomu se na tak velkém DS bojuje fakt špatně, heh. Na této stránce by už neměly být prováděny žádné editace.Spíše mi to připadá jako propagace serveru Okoun a snaha uvést tento "klubový" výraz v obecnou známost.Wikipedie by se podle mého názoru neměla stávat manipulační silou něčích rukou.Mimochodem, když se výše jako argument objevilo "urážející komunitu gayů", cítím potřebu k tomu něco napsat: Existence různých hesel může jistě někoho urážet, protože sám jazyk a pojmotvorba nepodléhají politické korektnosti.Němec se může například cítit hluboce uražen, že jej nazýváme "Němec", Poláci se mohou cítit uraženi, že v češtině nese jeden rod kachen označení "polák", atd.Keeping it simple, honest and focusing on the core...

Nice Guy, but she’ll want to be comfortable with the fact of meeting you.If you don’t look great, she probably won’t click on that reply button.Drinks - Socially (if you do drink) Profession – Put your job in the best light. Will I have to endure that pitiful "I'm so sorry" look in his eyes? Will I have to deliver that big dissertation about transmission again?

Search for Heterochat:

Heterochat-19Heterochat-32Heterochat-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Heterochat”